Turistická prechádzka začala spoločnou modlitbou na Zlatník… 🙂
VĎAKA PÁNU BOHU ZA POŽEHNANÝ ČAS…
ĎAKUJEME AJ BRATOM A SESTRÁM ZO ZLATNÍKA ZA ICH POHOSTINNOSŤ A PRÍPRAVU… 🙂

Chrome iPad

Pozývame vás na

DETSKÝ TÁBOR 2022...

Najnovšie články