Výsledky volieb seniora a seniorátneho dozorcu ŠZS ECAV

Výsledky volieb seniora a seniorátneho dozorcu ŠZS ECAV