VÝSLEDKY I. KOLA VOĽBY GENERÁLNEHO DOZORCU ECAV...

VÝSLEDKY I. KOLA VOĽBY GENERÁLNEHO DOZORCU ECAV...

VOLEBNÝ ZBOROVÝ KONVENT - (II. KOLO VOLIEB GENERÁLNEHO DOZORCU ECAV) SA BUDE KONAŤ V NAŠOM CIRKEVNOM ZBORE 30.10.2022 - 09:30H. V KOSTOLE V SOLI.

  

   Sčítacia komisia, v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave, dňa 30. septembra 2022, v zmysle harmonogramu volieb, otvorila obálky, ktoré obsahovali výsledky hlasovania konventuálov jednotlivých cirkevných zborov Západného a Východného dištriktu ECAV. Po vyhodnotení hlasovania komisia skonštatovala, že ani jeden zo štyroch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. 
1. Marián Damankoš získal 16,41 % (1962 hlasov) konventuálov;
2. Peter Gärtner získal 14,20 % (1689 hlasov) konventuálov;
3. Ivan Trepáč získal 12,66 % (1506 hlasov) konvetuálov;
4. Renáta Vinczeová získala 40,80% (4854 hlasov) konventuálov. 


Vo voľbách bolo odovzdaných 1897 ( 15,94 %) neplatných hlasov z celkového počtu 11.898.

Obsadenie postu generálneho dozorcu ECAV tak bude pokračovať II. kolom volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti, ktorí dosiahli v I. kole volieb najvyšší počet hlasov. 

->>
Voľby gen.dozorcu-sčítanie hlasov 30.9.2022.pdf