VÝBER CIRKEVNÉHO PRÍSPEVKU NA r. 2022...

VÝBER CIRKEVNÉHO PRÍSPEVKU NA r. 2022...

Milí bratia a milé sestry, tí ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok na r. 2022, prosíme Vás, aby ste ho uhradili na jeden z nižšie uvedených účtov CZ, alebo osobne u sestry pokladníčky v matkocirkvi alebo na filiálkach. Za každého člena CZ odvádzame každý rok finančné prostriedky na SENIORÁT ŠZS: 834,76€, VÝCHODNÝ DIŠTRIKT: 671,88€, ECAV: 8 094,38€; SPOLU PRE ROK 2022: 9 601,02€. Ďakujeme za pochopenie...