Požiadavky ECAV v reakcii na zverejnenie aktualizácie COVID semaforu pre duchovnú službu...

Požiadavky ECAV v reakcii na zverejnenie aktualizácie COVID semaforu pre duchovnú službu...

Vážený pán Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky
Vážený pán Vladimír Lengvarský, Minister zdravotníctva SR
Vážený pán Ján Mikas, hlavný hygienik SR

        Vláda SR schválila opatrenia ktoré sú podľa nášho názoru v dnešnom stave pandémie pre cirkev veľmi prísne, neprimerane obmedzujúce, až diskriminačné. Úctivo Vás žiadame, aby protipandemická komisia navrhla vláde SR zmenu v aktualizovanom COVID Automate v tom zmysle, že cirkev bude mať také isté podmienky pre svoje aktivity, ako ich majú v súčasnosti kultúrne podujatia. ECAV na Slovensku preto vznáša na Vládu SR tieto požiadavky:

1.         POČET ÚČASTNÍKOV – vzhľadom na fakt, že kultúrne podujatia s pevným sedením bez konzumácie jedál a nápojov a interaktivity návštevníkov a účinkujúcich sú rovnako ako verejná bohoslužba so spevom zaradené medzi aktivity podľa rizikovosti do kategórie STREDNE rizikové, žiadame umožniť počet účastníkov od II. stupňa varovania analogicky ako v prípade kultúrnych podujatí. Teda:

II. stupeň varovania:
Podujatie len na sedenie: Interiér 50 % kapacity a max. 150, Exteriér 50 % kapacity a max. 200

I. stupeň varovania:
Podujatie len na sedenie: Interiér 50 % kapacity a max. 250, Exteriér 50 % kapacity a max. 500

2.         SPEV – vzhľadom na fakt, že Bohoslužby bez spevu sú zaradené medzi aktivity podľa rizikovosti do kategórie NÍZKO rizikové, žiadame obmedzenie spevu aplikovať len na fázy varovania a už nie na stupne ostražitosti.

3.         CHLIEB A VÍNO – Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku nepozná prijímanie iba jednej časti z dvoch menovaných. Všetci členovia ECAV prijímajú pri Večeri Pánovej pod obojím. Preto, ak prijímanie pod obojím, je povolené až od II. stupňa ostražitosti, a prijímanie na ruku je umožnené aj v najhoršom IV. stupni varovania, je toto pre evanjelikov diskriminačné. Pripomíname, že vôbec nehovoríme o pití z jedného kalicha, ale z kalištekov pre každého veriaceho. Preto žiadame, aby prijímanie pod obojím bolo povolené za podmienky prijímania vína z kalištekov pre každého veriaceho.

4.         SOBÁŠ, KRST, POHREB, KONFIRMÁCIA – žiadame o presné definovanie počtu účastníkov. Aktuálna tabuľka si totiž v niektorých bodoch protirečí. Používaný pojem: Obmedzená účasť v súlade s testovacou stratégiou je nejasný. Pričom hneď pod ním je spomínaných 10 osôb (detí) ale žiadne ďalšie upresnenia o celkovom maximálnom možnom počte účastníkov. Pomohlo by spresnenie, napr. max. počet ako pri bohoslužbách.

5.         MALÉ BIBLICKÉ SPOLOČENSTVÁ – navrhujeme zaradiť ku klasickým bohoslužbám. Samozrejme s potrebou dodržania ROR a naplnenia kapacity na X % kapacity podľa jednotlivých fáz.

6.         POVINNOSŤ TESTU – povinnosť testu samozrejme s prihliadnutím na výnimky, nie je pre návštevu bohoslužieb v stupňoch ostražitosti a monitoringu jasná. Veríme, že povinnosť testov, ktorá sa v týchto dňoch rieši, bude, aj vzhľadom na ostatné prevádzky, kultúrne či hromadné podujatia, nediskriminačné. Sme ochotní preukazovať sa negatívnym testom, resp. potvrdením o očkovaní a očakávame rovnocenné zaradenie bohoslužieb s hromadnými kultúrnymi podujatiami. Pripomíname fakt, že verejná bohoslužba so spevom je zaradená medzi aktivity podľa rizikovosti do kategórie STREDNE rizikové.

7.         ZOZNAM ÚČASTNÍKOV – v najhorších fázach požadovaný nie je, ale v stupňoch ostražitosti a monitoringu vzhľadom na zaradenie k HP, je zoznam účastníkov povinný. Žiadame o zjednotenie, resp. vytvorenie formuláru, ktorý bude spĺňať potreby Ministerstva zdravotníctva, zahrnie klauzulu o ochrane osobných údajov a požaduje len tie údaje, ktoré sú pre potrebu zoznamov nevyhnutné.

              Pripomíname, že ECAV po celý čas trvania pandémie bola úplne lojálna voči požiadavkám vlády a plne s protipandemickými orgánmi vlády spolupracovala. V čase Vianoc biskupi vyzvali cirkev k dobrovoľnému lockdownu. Dovoľujeme si tvrdiť, že svojimi postojmi sme doteraz pozitívne prispievali k riešeniu pandemickej situácie. Terajšie nastavenie COVID Automatu nám, žiaľ, neprináša očakávanú úľavu a uvoľnenie pre zintenzívnenie života cirkvi. Nechceme tvoriť zbytočné riziká a vyvolávať kontroverzné situácie, ale cítime, že nastavenie podmienok je voči cirkvám neprimerane prísne.

              S prianím všetkého najlepšieho pre Vás osobne i pre našu drahú vlasť.

Podpísaní predstavitelia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV):

Predsedníctvo ECAV:
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Brozman, generálny dozorca ECAV

Dištriktuálni biskupi ECAV:
Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV
Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.