Posmrtný život a modlitby za zosnulých v ECAV?

Posmrtný život a modlitby za zosnulých v ECAV?

Evanjelická cirkev o ľudskej duši učí, že táto je výlučne v rukách Božích. Boh Otec ju stvoril, vložil do ľudského tela a po smrti ju opäť povoláva k sebe. Ježiš Kristus je ten, ktorý ju pred Bohom očisťuje a Duch Svätý je ten, ktorý jej umožňuje nestratiť sa vo svete, ale zostať v stálom spojení so svojím pôvodcom – Bohom.

Pri poslednej rozlúčke so zosnulým kňaz zosnulého liturgicky odovzdáva do Božích rúk a to, čo sa s dušou ďalej deje už nemôžeme nijako ovplyvniť. Modlitby pri výročí úmrtia alebo pri pamiatke zosnulých tak nie sú snahou zosnulému nejako pomôcť alebo ovplyvniť Boha v tom, ako s dušou naloží. Modlitby evanjelikov za zosnulých sú len úctivou rozpomienkou na nich.

Evanjelici Bohu v modlitbách ďakujú za to, že tu onen človek žil, ďakujú za všetko čo skrze neho počas jeho života mohli prijať a vyznávajú vieru, že Boh s týmto človekom milostivo a láskavo naložil, opierajúc sa o vieru v smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Súčasťou týchto modlitieb je aj prosba o neustále posilňovanie viery pozostalých, aby sa raz všetci mohli opäť stretnúť. Aj modlitby pri výročiach smrti alebo pri pamiatke zosnulých sú tak modlitbami za živých.

Očistec učenie evanjelickej cirkvi nepozná a podobne ani žiadne iné liturgické či modlitebné pokusy o starostlivosť za mŕtvych. Tí sú výlučne v rukách Božích, kým predmetom všetkých modlitieb i bohoslužobných úkonov, vrátane samotnej pohrebnej rozlúčky, sú živí, ktorých treba potešiť, a o ktorých silu viery treba vždy prosiť