PONUKA KALENDÁROV NA R. 2024 │Tesnou bránou 2024

PONUKA KALENDÁROV NA R. 2024 │Tesnou bránou 2024

     Do pozornosti Vám dávame, že si môžete na farskom úrade v Soli, alebo v sakrestiách našich kostolov zakúpiť: Evanjelický stolový i nástenný kalendár a taktiež zamyslenia nad Božím slovom.