Oznam o konaní výročného zborového presbyterstva...

Oznam o konaní výročného zborového presbyterstva...