Oznam o konaní výročného zb. konventu...

Oznam o konaní výročného zb. konventu...