Možnosť prispieť 2 % Evanjelickej diakonii...

Možnosť prispieť 2 % Evanjelickej diakonii...

Vážení priaznivci a podporovatelia,
Vy a Vaše 2 % pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným ľuďom v sieti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku:
- vytvárať seniorom domov v pobytových zariadeniach,
- tráviť na pomoc odkázaným zmysluplný čas s odbornou pomocou v ambulantných zariadeniach,
- zabezpečiť ubytovanie pre matky s deťmi a mladých dospelých v kríze v útulkoch,
- poskytovať starostlivosť deťom v  profesionálnych náhradných rodinách,
- zmierniť vojnovým utečencom a ľuďom postihnutých katastrofou životnú situáciu.


Dovoľujeme si vás láskavo požiadať, aby ste pri rozhodovaní o poukázaní 2-3 % z daní z príjmu zvážili možnosť podpory Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a jej stredísk.

Informácie k poukázaniu 2-3% z dane nájdete na našom webe www.diakonia.sk
a editovateľné tlačivo vyhlásenia k dani tu:  https://www.diakonia.sk/data/att/1495.pdf


Údaje na vyplnenie vyhlásenia:
Názov: Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
IČO: 17327181