„Krabice požehnania 3“

„Krabice požehnania 3“

Sprievodný list - BOxes of Blessing 3.pdf
Projekt na podporu rodín na Ukrajine

ECAV na Slovensku Vás už tretíkrát srdečne pozýva do spolupráce na kľúčovom projekte pomoci ľuďom vo vojnovej zóne na Ukrajine.
 
Cieľ projektu: zabezpečiť materiálnu pomoc v podobe potravín a hygienických potrieb pre ukrajinské rodiny. 1 škatuľa znamená zabezpečenie potrieb pre 1 ukrajinskú rodinu približne na jeden mesiac.

Obsah škatule: musí byť totožný so „vzorovou škatuľou“, zoznam tovaru a fotografia je v prílohe.
Do škatule je vhodné vložiť aj biblický verš alebo iný pozdrav od tých, ktorí krabicu pripravili (môže sa pripojiť aj fotka), poteší obdarovanú rodinu.

Hodnota obsahu škatule: približne 80€ (vzhľadom na infláciu sa hodnota obsahu škatule mohla oproti druhému kolu zvýšiť)

Kto sa môže zapojiť: cirkevné zbory, rodiny, jednotlivci, školy, zamestnanci cirkevných škôl, rodičia...
 
AKO SA ZAPOJIŤ:
  1. VYPLNIŤ DOTAZNÍK (https://forms.gle/GqCZoBHKy5Jqgaz59) do 1. 6. 2023
  2. POČKAŤ NA DORUČENIE PRÁZDNEJ ŠKATULE medzi 2. 6. 2023 – 9. 6. 2023. 
  3. VYZDVIHNÚŤ SI PRÁZDNU ŠKATUĽU (medzi 2. 6. 2023 – 9. 6. 2023)
    Konkrétny termín vyzdvihnutia prázdnych škatúľ Vám budú adresne komunikovať koordinátori na odberných miestach prostredníctvom SMS správy alebo emailu.
  4. NAKÚPIŤ OBSAH ŠKATÚĽ PODĽA ZOZNAMU
  5. NAPLNIŤ ŠKATUĽU
  6. DORUČIŤ ŠKATUĽU NA ODBERNÉ MIESTO (26. 6. 2023 – 30. 6. 2023)
    Konkrétny termín vyzdvihnutia prázdnych škatúľ Vám budú adresne komunikovať koordinátori na odberných miestach prostredníctvom SMS správy alebo emailu.