KANDIDÁTI NA GENERÁLNEHO DOZORCU ECAV...

KANDIDÁTI NA GENERÁLNEHO DOZORCU ECAV...

V pondelok 4. júla 2022 v priestoroch Biskupského úradu vo Zvolene sa opätovne stretla kandidačná porada, tvorená predsedníctvami seniorátov a dištriktov, aby zostavila kandidátku na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu. 
Kandidačná porada po predstavení jednotlivých kandidátov a rozprave na svojom zasadnutí v tajnom hlasovaní odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV napokon štyroch kandidátov, menovite: Mariána Damankoša, Petra Gärtnera, Ivana Trepáča a Renátu Vinczeovú. 
Podporu kandidačnej porady nezískali bratia Viktor Čop a Imrich Lukáč.