220. VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU BOŽIEHO V SOLI...

220. VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU BOŽIEHO V SOLI...

     V nedeľu 29. augusta 2021 - 09:30h. sa v našom cirkevnom zbore v rámci zborového dňa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 220. výročia posvätenia chrámu Božieho v matkocirkvi v Soli, ktoré boli aj vysielané naživo na youtube a facebooku. Na slávnostných službách Božích boli prislúžené sviatosti Krstu svätého i Večere Pánovej so spoveďou. Slávnostným kazateľom i liturgom bol br. biskup ZD ECAV JÁN HROBOŇ, ktorý udelil i požehnanie pred začiatkom školského roka - deťom, žiakom, študentom i učiteľom. Liturgovali: Z. Kubačková - nám. farárka, H. Benková - ev. a. v. farárka, Ľ. Kubačka - zborový farár. Na službách Božích zahrala a zaspievala kapela Prázdny kríž, kapela Stíš sa. S. dozorkyňa V. Ďorďovičová predniesla svoju báseň - 220. výročie, s. farárka Z. Kubačková prečítala históriu kostola. Na organe hrala Rebeka Kubačková, na flaute Lea Kubačková. Vďaka Pánu Bohu za požehnanie, ktoré sme mohli aj v rámci týchto slávnostných služieb Božích prijať... Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.